• ts219
  • 41 năm
“VOV College và Bạn” là chương trình giao lưu trực tuyến do Câu Lạc bộ Truyền thông VOV College của Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình II thực hiện. Nội dung chương trình sẽ tập trung vào những câu chuyện về ngành, nghề, những hoạt động liên quan đến việc học tập, giảng dạy, làm nghề… của sinh viên, cựu sinh viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường.
  • Cùng bạn nuôi dưỡng ước mơ
Thông báo về việc kéo dài thời hạn nộp học phí Học kỹ II, năm học 2018 - 2019 cho sinh viên các lóp hệ cao đắng chính quy Khóa 2016, 2017, 2018Căn cứ Thông báo số 14/TB-PTTHII ngày 31/01/2019 của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II về việc nộp học phí học kỳ II, năm học 2018 - 2019 các lóp hệ cao đẳng chính quy Khóa 16, 17, 18. Theo đó, thời hạn nộp học phí đến hết ngày 04/3/2019.Tuy nhiên, hiện nay do sinh viên Khóa 2018 đang tham gia học Giáo dục quốc phòng - An ninh tại Trường Quân sự Quân khu 7 nên Nhà trường cho phép tất cả sinh viên các lóp hệ cao đắng chính quy Khóa 2016, 2017, 2018 được kéo dài thời hạn nộp học phí.
Khác biệt giữa máy ảnh cảm biến Full-frame và Crop?Với những bạn tiếp xúc nhiều hay tìm hiểu nhiều về máy ảnh hẳn đã từng nghe qua các khải niệm về máy ảnh Full-frame và Crop. Vậy nó là gì? Sự khác nhau là như thế nào? Ảnh hưởng của nó lên bức ảnh như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting