Thông báo lịch học bù (06/12/2019)
09:14 | 07/12/2019
1. Lớp 18CĐBC1: Lớp học môn Thực hành tổ chức sự kiện (Giảng viên Nguyễn Huy Hoàng) vào chiều thứ 7 (14/12/2019) tại phòng D309.2. Lớp 18CĐBC2: Lớp học môn Thực hành tổ chức sự kiện (Giảng viên Nguyễn Thị Diễm Phương) vào sáng thứ 4 (11/12/2019) tại Hội trường-CS2.3. Lớp 18CĐBC3: Lớp học môn Thực hành tổ chức sự kiện (Giảng viên Đoàn Thạch Cương) vào sáng thứ 7 (14/12/2019) tại phòng D404.
Thông báo về lịch học và lịch thi bằng lái xe hai bánh hạng A1
14:55 | 06/12/2019
Thông báo về lịch học và lịch thi bằng lái xe hai bánh hạng A1
Danh sách sinh viên dự thi kthp học kỳ I (đợt 2), năm học 2019 - 2020
10:31 | 05/12/2019
Danh sách sinh viên dự thi kthp học kỳ I (đợt 2), năm học 2019 - 2020
Quyết định về việc kỷ luật cảnh cáo sinh viên chưa hoàn thành học phí học kỳ 1, năm học 2019 - 2020
16:48 | 04/12/2019
Quyết định về việc kỷ luật cảnh cáo sinh viên chưa hoàn thành học phí học kỳ 1, năm học 2019 - 2020
Quyết định về việc kỷ luật khiển trách sinh viên K2019-2021 chưa nộp bổ sung giấy khám sức khỏe
16:41 | 04/12/2019
Quyết định về việc kỷ luật khiển trách sinh viên K2019-2021 chưa nộp bổ sung giấy khám sức khỏe
Thông báo thi học kỳ đợt 2, lịch thi bổ sung, lịch học bổ sung các lớp
17:12 | 03/12/2019
Thông báo thi học kỳ đợt 2, lịch thi bổ sung, lịch học bổ sung các lớp
Thông báo về việc thay đổi thời khóa biểu (2-12-2019)
17:00 | 03/12/2019
1. Lớp 18CĐBC1: Lớp học bổ sung môn Chính trị (Giảng viên Lại Thế Vĩnh) vào sáng thứ 3 (03/12/2019) tại phòng D405.2. Lớp 19CĐĐH: Lớp học bù môn Pháp luật (Giảng viên Trần Trung Dũng) vào sáng thứ 5 (05/12/2019) tại phòng D102.3. Lớp 19CĐPR: Lớp học bổ sung môn Pháp luật (Giảng viên Chiêm Phong Phi) vào sáng thứ 5 (05/12/2019) tại phòng D405.4. Lớp 19CĐKT: Lớp học bổ sung môn Thực hành nhiếp ảnh cơ bản (Giảng viên Hồ Lê Hoàng Vũ) vào sáng thứ 3 hàng tuần tại phòng D407, bắt đầu từ ngày 03/12/2019.
Quyết định về việc kỷ luật khiển trách sinh viên K2019-2021 chưa hoàn thành học phí học kỳ I năm học 2019-2020
16:49 | 26/11/2019
Quyết định về việc kỷ luật khiển trách sinh viên K2019-2021 chưa hoàn thành học phí học kỳ I năm học 2019-2020
Thông báo thay đổi tkb (26/11/2019)
16:19 | 26/11/2019
Thông báo thay đổi tkb (26/11/2019)
Thông báo vv sv nộp hp HKII 2019-2020; Thông báo sv nhận tiền hp do hủy học phần
10:05 | 23/11/2019
Thông báo vv sv nộp hp HKII 2019-2020; Thông báo sv nhận tiền hp do hủy học phần