Công ty TNHH Vietfilm đang cần tuyển dụng
01:01 | 14/02/2019
1. Animation : số lượng 05 ngườiMô tả Côns viêc :-Diễn hoạt phim hoạt hình, diễn hoạt hình với nguời thật...Yêu cầu cluing:-Có kiến thức nền về talkshovv, gameshovv.-Có tinh thần trách nhiệm cao.-Có khiếu thẩm mỹ, tư duy sáng tạo là 1 ưu thế.-Có năng khiếu diễn hoạt.-Biết sử dụng phần mềm 3D Max-Ưu tiên có kinh nghiệm.
Thông báo về việc nộp học phí học kỳ II, năm học 2018 - 2019 của các lớp hệ cao đẳng chính quy Khóa 16,17,18
17:42 | 02/02/2019
Căn cứ Nghị định số 86/2015/NDD-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đôi với cơ sở giáo dục thuộc hệ thông giáo dục quốc dân từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020 - 2021;Căn cứ Quyết định số 04A/QĐ-PTTHII ngày 05/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II về mức thu học phí đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy năm học 2018-2019;Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II thông báo về việc nộp học phí học kỳ II, năm học 2018-2019 các lớp hệ cao đẳng chính quy Khóa 16,17,18 như sau:
Quyết đinh về việc kỷ luật cảnh cáo sinh viên khóa 2018-2020 chưa bổ sung giấy khám sức khỏe
14:31 | 20/01/2019
Căn cứ Quyết định số 2324/QĐ-TNVN ngày 24/7/2018 Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II;Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-PTTHII ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II về việc ban hành quy định khen thưởng, kỷ luật sinh viên;Căn cứ danh sách sinh viên khóa 2018 - 2020 đã khám sức khỏe tính đến ngày 17/01/2019 của phòng Công tác sinh viên;
Quyết định về việc cho phép sinh viên thôi học
22:03 | 17/01/2019
Căn cứ Quyết định số 2324/QĐ-TNVN ngày 24/7/2018 của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II;Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT/BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng;Căn cứ Quy chế học sinh sinh viên và Nội quy của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II
Quyết định về việc buộc thôi học sinh viên nghỉ quá thời gian quy định
21:53 | 17/01/2019
Căn cứ Quyết định số 2324/QĐ-TNVN ngày 24/7/2018 của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II;Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT/BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng;Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-PTTHII ngày 12/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II về việc khen thưởng, kỷ luật sinh viên;
Thông báo về việc họp mặt sinh viên đón tết xa nhà Xuân Kỷ Hợi 2019
21:43 | 17/01/2019
Căn cứ Kế hoạch số 144/KH-PTTHII ngày 21/12/2018 của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II về việc tổ chức “Họp mặt sinh viên đón Tet xa nhà” Xuân Kỷ Hợi 2019;Nhằm kịp thời hồ trợ, động viên tinh thần cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019;
Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện Quy trình đóng góp ý kiến và giải quyết khiếu nại của Học sinh Sinh viên
11:14 | 15/01/2019
Để ghi nhận ý kiến đóng góp và giải quyết những khiếu nại của HSSV một cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả; góp phần nâng cao chất lượng công tác Giáo viên chủ nhiệm/ Cố vấn học tập (GVCN/ CVHT), công tác của Phòng CTSV và các đơn vị trong Trường, Ban Giám hiệu thông báo đến toàn thể các Khoa/ Phòng/ Trung tâm và Học sinh Sinh viên (HSSV) về việc hướng dẫn thực hiện Quy trình đóng góp ý kiến và giải quyết khiếu nại của HSSV....
Thông báo vv xét điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2018 - 2019
08:49 | 15/01/2019
Căn cứ Quyết định số 301/QĐ-PTTHII, ngày 15/12/2017 của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II về việc Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên;Nay, phòng Công tác sinh viên thông báo đến Ban Cán sự các lớp lưu ý thời gian và quy trình xét điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:
Quyết định về việc tặng giấy khen cho sv đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học 2017 -2018
08:42 | 15/01/2019
Căn cứ Quyết định số 2324/QĐ-TNVN ngày 24/7/2018 của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II;Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng;Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-PTTHII ngày 12/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II về việc ban hành quy định khen thưởng, kỷ luật sinh viên;Căn cứ danh sách đề nghị khen thưởng sinh viên của khoa Báo chí - Truyền thông, khoa Công nghệ Phát thanh - Truyền hình và Truyền thông;
Quyết định về việc công nhận Ban chủ nhiệm CLB Truyền thông VOV College
08:37 | 15/01/2019
Căn cứ Quyết định số 2324/QĐ-TNVN ngày 24/7/2018 của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Truông Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II;Căn cứ kết quả Hội nghị kiện toàn Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thông vov College năm 2019;