Thông báo thay đổi TKB (03/01/2020)
17:26 | 03/01/2020
Lớp 18CĐBC3: Lớp học bù môn Thực hành phóng sự truyền hình (Giảng viên Lê Minh Tấn) vào chiều thứ 2 (06/01/2020) tại phòng D309.
Thông báo mở thêm lớp môn học
15:53 | 03/01/2020
Xét đơn xin mở lớp môn học Anh văn Chuyên ngành của nhóm sinh viên khóa 18 và các sinh viên khóa trước thuộc khoa Báo chí TT. Phòng QLĐT gửi thông báo số 02, ngày 03/01/2020 về việc mở thêm lớp môn học AVCN đến quý thầy/cô lãnh đạo các khoa. Kính nhờ quý thầy/cô triển khai đến cố vấn học tập khóa 18 và các khóa trước để cố vấn học tập thông tin kịp thời đến các bạn sinh viên.Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/01/2020.
Thông báo Về việc thay đổi thời gian
16:15 | 02/01/2020
Thông báo Về việc thay đổi thời gian "Họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà" Xuân Canh Tý 2020
Danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần học kỳ I (đợt 3), năm học 2019 - 2020
08:39 | 02/01/2020
Danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần học kỳ I (đợt 3), năm học 2019 - 2020
Thông báo thay đổi TKB (31/12/2019)
13:16 | 01/01/2020
1. Lớp 19CĐĐH: Lớp nghỉ học môn Thực hành xử lý ảnh (Giảng viên Hoàng Văn Công) vào chiều thứ 7 (04/01/2020), học bù vào chiều thứ 5 (09/01/2020) tại phòng D304. 2. Lớp 19CĐBC1: Nhóm 2 học bù môn Thực hành tin học vào sáng thứ 5 (02/01/2020) tại phòng D304.
Thông báo về việc
08:28 | 31/12/2019
Thông báo về việc "Họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà" Xuân Canh Tý năm 2020
Thông báo nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018-2019
17:44 | 26/12/2019
Thông báo nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018-2019
Quyết định kỷ luật cảnh cáo sinh viên khoá 2018-2020 không bổ sung hồ sơ nhập học
17:10 | 26/12/2019
Quyết định kỷ luật cảnh cáo sinh viên khoá 2018-2020 không bổ sung hồ sơ nhập học
Lịch thi đợt 3, học kỳ 1 năm học 2019-2020
08:38 | 25/12/2019
Lịch thi đợt 3, học kỳ 1 năm học 2019-2020
Thông báo nghỉ lớp 19cđđh
16:29 | 24/12/2019
Lớp 19CĐĐH: Lớp nghỉ học môn Nhập môn PTTH (Giảng viên Cao Văn Trực) vào chiều thứ 4 (25/12/2019), học bù vào chiều thứ 5 (26/12/2019) tại phòng D102.Lý do: GV đi công tác Hà Nội.