Thông báo về việc học bù, thay đổi thời khóa biểu (cập nhật lần 2 ngày 21/10/2019)
16:51 | 21/10/2019
Thông báo về việc học bù, thay đổi thời khóa biểu (cập nhật lần 2 ngày 21/10/2019)
Thông báo V/v phê bình và nhắc nhở sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí
16:26 | 21/10/2019
Thông báo V/v phê bình và nhắc nhở sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí
Thông báo thay đổi TKB (21/10/2019)
14:14 | 21/10/2019
Thông báo thay đổi TKB (21/10/2019)
Lịch thi lần 2 của khóa 18
16:38 | 17/10/2019
Lịch thi lần 2 của khóa 18
Lịch thi HK I năm học 2019 - 2020 (Đợt 1)
16:32 | 17/10/2019
Lịch thi HK I năm học 2019 - 2020 (Đợt 1)
Thông báo thay đổi TKB(cập nhật ngày 16/10/2019)
08:29 | 17/10/2019
Thông báo thay đổi TKB(cập nhật ngày 16/10/2019)
Thông bao thay đổi TKB (cập nhật lần 2, ngày 15/10/2019)
08:11 | 17/10/2019
Thông bao thay đổi TKB (cập nhật lần 2, ngày 15/10/2019)
Thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ I, năm học 2019 - 2020
15:53 | 15/10/2019
Thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ I, năm học 2019 - 2020
Thông báo thay đổi thời khóa biểu (cập nhật ngày 15/10/2019)
13:03 | 15/10/2019
Thông báo thay đổi thời khóa biểu (cập nhật ngày 15/10/2019)
Thông báo thay đổi thời khóa biểu 18CDKT, 18CDQP
08:06 | 15/10/2019
Thông báo thay đổi thời khóa biểu 18CDKT, 18CDQP