• ts219
  • 41 năm
“VOV College và Bạn” là chương trình giao lưu trực tuyến do Câu Lạc bộ Truyền thông VOV College của Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình II thực hiện. Nội dung chương trình sẽ tập trung vào những câu chuyện về ngành, nghề, những hoạt động liên quan đến việc học tập, giảng dạy, làm nghề… của sinh viên, cựu sinh viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường.
  • Cùng bạn nuôi dưỡng ước mơ
Khác biệt giữa máy ảnh cảm biến Full-frame và Crop?Với những bạn tiếp xúc nhiều hay tìm hiểu nhiều về máy ảnh hẳn đã từng nghe qua các khải niệm về máy ảnh Full-frame và Crop. Vậy nó là gì? Sự khác nhau là như thế nào? Ảnh hưởng của nó lên bức ảnh như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting