• ts219
  • 41 năm
  • Cùng bạn nuôi dưỡng ước mơ
Quyết định về việc cho phép sinh viên thôi họcCăn cứ Quyết định số 2324/QĐ-TNVN ngày 24/7/2018 của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II;Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT/BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng;Căn cứ Quy chế học sinh sinh viên và Nội quy của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II
Khác biệt giữa máy ảnh cảm biến Full-frame và Crop?Với những bạn tiếp xúc nhiều hay tìm hiểu nhiều về máy ảnh hẳn đã từng nghe qua các khải niệm về máy ảnh Full-frame và Crop. Vậy nó là gì? Sự khác nhau là như thế nào? Ảnh hưởng của nó lên bức ảnh như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting