• 41 năm
  • Cùng bạn nuôi dưỡng ước mơ
Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện Quy trình đóng góp ý kiến và giải quyết khiếu nại của Học sinh Sinh viênĐể ghi nhận ý kiến đóng góp và giải quyết những khiếu nại của HSSV một cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả; góp phần nâng cao chất lượng công tác Giáo viên chủ nhiệm/ Cố vấn học tập (GVCN/ CVHT), công tác của Phòng CTSV và các đơn vị trong Trường, Ban Giám hiệu thông báo đến toàn thể các Khoa/ Phòng/ Trung tâm và Học sinh Sinh viên (HSSV) về việc hướng dẫn thực hiện Quy trình đóng góp ý kiến và giải quyết khiếu nại của HSSV....
Khác biệt giữa máy ảnh cảm biến Full-frame và Crop?Với những bạn tiếp xúc nhiều hay tìm hiểu nhiều về máy ảnh hẳn đã từng nghe qua các khải niệm về máy ảnh Full-frame và Crop. Vậy nó là gì? Sự khác nhau là như thế nào? Ảnh hưởng của nó lên bức ảnh như thế nào?