Quyết định về việc phê duyệt cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018 bổ sung cho sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II
11:27 | 14/12/2018
Căn cứ Quyết định của số 2324/QĐ-TNVN ngày 24/7/2018 Tổng Giám đốc Đài Tiêng Nói Việt Nam quy định vê chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hỉnh II thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam;Căn cứ Quyết định số 44/20Ọ7/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vê học bông khuyến khích học tập của học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dụq và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 2, Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-PTTHII ngày 22/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II ban hành quy định về học bổng khuyến khích học tập của học sinh, sinh viên hệ chính quy bậc cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thuộc Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II;
Thông báo về việc kỷ luật khiển trách sinh viên chưa hoàn thành học phí học kỳ I, năm học 2018 - 2019
08:42 | 13/12/2018
Căn cứ Quyết định số 2324/QĐ-TNVN ngày 24/7/2018 Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II;Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-PTTHII ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II về việc ban hành quy định khen thưởng, kỷ luật sinh viên;Căn cứ danh sách sinh viên nộp học phí học kỳ I, năm học 2018 - 2019 của Phòng Kế hoạch - Tài chính tính đến ngày 11/12/2018;
Thông báo về việc nhận tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018
09:42 | 12/12/2018
Căn cứ quyết định số 245/QĐ-PTTHII ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II về việc phê duyệt cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II;Vậy, nay thông báo đến sinh viên các lớp có tên trong danh sách đính kèm liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính để nhận tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018:
Thông báo về việc học bổ sung và bù giờ
10:09 | 11/12/2018
1. Lớp 17CĐTH: lớp học môn Ứng dụng tin học trong truyền hình vào sáng thứ 6 (14/12/2018) tại phòng A307-CS1.2. Lớp 17CĐBC3: lớp học môn Thực hành phóng sự truyền hình vào sáng thứ 4 (12/12/2018) tại phòng D405-CS2.3. Lớp 17CĐBC4: lớp học môn Thực hành phóng sự truyền hình vào sáng thứ 7 (15/12/2018) tại phòng D301-CS2.4. Lớp 17CĐBC5: lớp học môn Thực hành tin và bản tin truyền hình vào chiều thứ 4 (12/12/2018) tại phòng D405-CS2.5. Lớp 18CĐTT: lớp học môn Nhập môn Truyền thông đa phương tiện vào chiều thứ 3 (11/12/2018) tại phòng D405-CS2.
Thông báo về việc học bổ sung và bù giờ
17:07 | 07/12/2018
1. Lớp 18CĐTH: Lớp học bù giờ môn Pháp luật vào chiều thứ 3 (11/12/2018); chiều thứ 4 (12/12/2018) và chiều thứ 6 (14/12/2018) tại phòng B402-CS1.2. Lớp 18CĐTT: - Lớp học bổ sung môn Cơ sở lý luận báo chí truyền thông vào sáng thứ 6 (14/12/2018) tại phòng D403-CS2.- Lớp học môn Anh văn vào sáng thứ 5 (13/12/2018) tại phòng D405-CS2.3. Lớp 18CĐQH: Lớp học môn Tổng quan PR vào chiều thứ 4 (12/12/2018) tại phòng D404-CS2.4. Lớp 18CĐBC2: Lớp học môn Anh văn vào chiều thứ 4 (12/12/2018) tại phòng D402-CS2.5. Lớp 18CĐBC3: Lớp học môn Anh văn vào chiều thứ 6 (14/12/2018) tại phòng D403-CS2.
Thông báo về việc học bổ sung và bù giờ
13:19 | 07/12/2018
1. Lớp 17CĐBC5: Lớp học bù giờ môn Pháp luật và đạo đức báo chí vào sáng thứ 2 (10/12/2018) tại phòng D403.
Thông báo về việc học bổ sung và bù giờ
16:45 | 06/12/2018
1. Lớp 18CĐBC1:- Lớp học bù giờ môn Lịch sử báo chí vào sáng thứ 2 (10/12/2018) tại phòng D404-CS2.- Lớp học môn Pháp luật vào chiều thứ 2 (10/12/2018) tại phòng D405-CS2.2. Lớp 18CĐBC2: Lớp học bù giờ môn Lịch sử báo chí vào sáng thứ 4 (12/12/2018) tại phòng D404-CS2.3. Lớp 18CĐBC3: Lớp học bổ sung môn Pháp luật vào sáng thứ 3 hàng tuần tại phòng D403, bắt đầu từ ngày 11/12/2018.4. Lớp 18CĐQH: Lớp học bù giờ môn Pháp luật vào sáng thứ 2 (10/12/2018) và sáng thứ 5 (13/12/2018) tại phòng D402.5. Lớp 18CĐQP: Lớp nghỉ học môn Nhập môn PTTH vào sáng thứ 6 (07/12/2018); học bù giờ vào sáng thứ 5 (13/12/2018) tại phòng A101-CS1.6. Lớp 16CĐTH: Lớp học bù giờ môn Toán rời rạc vào sáng thứ 7 (15/12/2018) tại phòng B402-CS1.7. Lớp 16CĐBC1: Cả lớp học Thực hành Truyền hình trực tiếp vào sáng thứ 4 (12/12/2018) tại phòng A305-CS1.8. Lớp 16CĐBC3: Cả lớp học Thực hành Truyền hình trực tiếp vào sáng thứ 6 (14/12/2018) tại phòng A305-CS1.9. Lớp 17CĐBC2: Cả lớp học môn Thực hành phóng sự truyền hình vào sáng thứ 3 (11/12/2018) tại phòng D404-CS2.10. Lớp 17CĐBC4: Cả lớp học môn Thực hành Tin và bản tin truyền hình vào sáng thứ 5 (13/12/2018) tại phòng D301-CS2.
VIETNAMNET tuyển CTV mảng Truyền hình (đưa tin, quay, dựng)
14:39 | 06/12/2018
Ưu tiên: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Tây Ninh, TP HCM
Thông báo khai giảng lớp ôn tập ứng dụng CNTT cơ bản khóa 6/2018
08:55 | 06/12/2018
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo:Lớp Tin học cơ bản sẽ khai giảng vào thứ 6, ngày 14/12/2018.Thời gian: Học từ 17h30 - 20h30 vào các ngày Thứ 2-4-6 trong tuần.Lịch học: Bắt đầu từ ngày 14/12/2018, kết thúc vào ngày 19/12/2018.Địa điểm: Phòng thực hành máy tính D302, cơ sở 2 tại Quận 12.Thời lượng: 03 buổiHọc phí: 500.000 VNĐ/Khóa (đã bao gồm tài liệu học và lệ phí thi).Giảng viên: Hoàng Văn CôngNgày thi: Dự kiến là 21/12/2018.
Thông báo nghỉ học lớp tiếng anh giao tiếp cơ bản (từ ngày 10/12/2018 đến 14/12/2018)
08:50 | 06/12/2018
Nhằm giúp học viên có thời gian ôn tập tốt kỳ thi học kỳ I năm học 2018-2019 và trên cơ sở nguyện vọng của các học viên, lớp Tiếng Anh giao tiếp cơ bản sẽ nghỉ 02 buổi học (ngày 10/12/2018 và 12/12/2018).