Thông báo về việc thay đổi thời khoá biểu
16:59 | 22/06/2018
Căn cứ vào thời khoá biểu học kỳ II, năm học 2017-2018;Căn cứ vào đề xuất dạy bù của Giảng viên Nguyễn Thị Diễm Phương(Trung tâm Thông tin - Thư viện),
Danh sách sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp (đợt xét ngày 12/6/2018)
16:56 | 22/06/2018
Danh sách sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp (đợt xét ngày 12/6/2018)
Danh sách dự thi kết thúc học phần, (đợt 3) học kỳ II, năm 2017 - 2018
15:10 | 19/06/2018
Danh sách dự thi kết thúc học phần, (đợt 3) học kỳ II, năm 2017 - 2018
Thông báo thay đổi Thời Khóa biểu
10:00 | 14/06/2018
Căn cứ vào đề xuất dạy bù của Giảng viên Nguyễn Thị Diễm Phương về việc giảng dạy học phần môn Tin báo in, Tin phát thanh lớp 17CĐBC4
Thông báo về việc nhận thù lao cộng tác website tháng 3&4/2018
08:52 | 13/06/2018
Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo đến các cộng tác viên có tác phẩm được đăng phát trên website Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (VOV College) tại địa chỉ www.vov.edu.vn trong tháng 3&4/2018 (danh sách đính kèm) vui lòng liên hệ Trung tâm nhận thù lao, cụ thể như sau:
Thông báo bảng điểm chấm thi phúc khảo báo cáo thực tập tại cơ sở hk2 năm học 2017-2018
16:03 | 12/06/2018
Thông báo bảng điểm chấm thi phúc khảo báo cáo thực tập tại cơ sở hk2 năm học 2017-2018
Thông báo chiêu sinh các lớp ngoại ngữ, tin học khóa hè năm 2018
15:57 | 12/06/2018
Trung tâm ngoại ngữ - Tin học thông báo đến các bạn sinh viên về việc mở lớp Chứng chỉ Quốc gia Ngoại ngữ - Tin học
Thông báo về việc đề nghị sinh viên không tham gia các hoạt động tụ tập đông người
10:19 | 12/06/2018
Trong những ngày qua diễn ra một số cuộc tụ tập đông người do các phần tử xấu kích động, xúi giục, làm mất an ninh trật tự ở một số địa phương
Lịch thi kết thúc học phần, (đợt 3) học kỳ II, năm 2017 - 2018
10:08 | 12/06/2018
Lịch thi kết thúc học phần, (đợt 3) học kỳ II, năm 2017 - 2018
Bảng điểm thi kết thúc học phần, (đợt 2) học kỳ II, năm 2017 - 2018
09:52 | 11/06/2018
Bảng điểm thi kết thúc học phần, (đợt 2) học kỳ II, năm 2017 - 2018
tuyen sinh 1
ts1