• mc
  • lớp cấp tốc tháng 2
  • Lớp dai hạn tháng 2
  • ts2017
  • ts20171
  • nơi ước mơ thành hiện thực
  • ngành chỉ tiêu
  • ngành
  • Cùng bạn nuôi dưỡng ước mơ
10 quy tắc về bố cục trong nhiếp ảnhTrong nhiếp ảnh không có một quy tắc nào là luôn đúng. Dù vậy cũng có những quy tắc về bố cục có thể được áp dụng trong hầu hết các trường hợp, giúp cho bạn có được những bức ảnh đẹp hơn.
tuyển sinh
ts 2017
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting