• Phương thức tuyển sinh
Sinh viên VOV College tham gia tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toànSáng 19/9/2018, tại cơ sở 2 Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, Phòng Công tác sinh viên phối hợp cùng Hệ thống Head - Visacoop (Đại lý ủy nhiệm của hãng Honda Việt Nam) tổ chức tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn năm 2018 cho hơn 400 sinh viên của Trường.
  • Cùng bạn nuôi dưỡng ước mơ
Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm Y tế sinh viên năm học 2018-2019Căn cứ Thông báo số 1721/TB-BHXH ngày 04/9/2018 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu Quý IV năm 2018.Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc tham gia Bảo hiểm Y tế bắt buộc đối với sinh viên năm học 2018-2019 và quy trình thực hiện cụ thể như sau
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting