• Phương thức tuyển sinh
  • Cùng bạn nuôi dưỡng ước mơ
Thông báo về việc đăng ký môn học Học kỳ 1 – năm học 2018-2019Sinh viên các lớp cao đẳng 16, 17 và sinh viên cao đẳng trúng tuyển vào tháng 03/2018 đăng ký môn học (học phần) sẽ học trong học kỳ 1 năm học 2018-2019 như sau:Hình thức đăng ký: đăng ký bằng phiếu (tải mẫu phiếu đính kèm thông báo này).Các môn học sinh viên đăng ký học bao gồm môn học sẽ học chính thức trong học kỳ và môn học trả nợ, cải thiện (nếu có). Sinh viên xem cụ thể danh mục môn học, thời khóa biểu dự kiến của học kỳ 1 năm học 2018-2019 để biết các thông tin: tên môn học, mã môn học, nhóm, số tín chỉ, giảng viên giảng dạy, lịch học lý thuyết, lịch học thực hành.Thời hạn đăng ký môn học: từ 20/08/2018 đến 27/08/2018.
Khóa học Facebook MarketingHãy cùng “Facebook Marketing” tại MCTC định hướng phát triển Fanpage vững mạnh, chia sẻ bí quyết thành công để tăng lượng “like” khủng và thu hút sự quan tâm, tương tác của khách hàng với doanh nghiệp!
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting