• thang 12
  • tháng 12
  • thang 12
  • nơi ước mơ thành hiện thực
  • Cùng bạn nuôi dưỡng ước mơ
Video trực tuyến - xu hướng mới cho các tòa soạnCông ty công nghệ Cisco ước tính rằng tới năm 2019, video sẽ chiếm 80% tổng lưu lượng trên Internet. Với nhu cầu nhiều như vậy, các nhà xuất bản tin tức không có lựa chọn nào ngoài ưu tiên các chiến lược video của mình – và phải làm thật nhanh.
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting