• mc
  • lớp cấp tốc tháng 2
  • Lớp dai hạn tháng 2
  • ts2017
  • ts20171
  • nơi ước mơ thành hiện thực
  • ngành chỉ tiêu
  • ngành
  • Cùng bạn nuôi dưỡng ước mơ
Cách chụp ảnh mịn màng mà không bị noise 2.0Noise là một hiệu ứng phụ của kỹ thuật số. Trong quá trình cảm biến máy thu tín hiệu ảnh, một phần nhỏ của những tín hiệu đó bị lỗi và tạo ra noise. Ở trong ảnh, noise được thể hiện bằng những pixel nhiễu hạt ngẫu nhiên nằm xen kẽ với những pixel tốt, vì thế noise làm mất đi sự chuyển tiếp mịn màng tự nhiên và làm mất nét sắc bén của ảnh.
tuyển sinh
ts 2017
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting