• Phương thức tuyển sinh
  • tuyển dụng
  • nơi ước mơ thành hiện thực
  • tuyen sinh 2
  • Tuyển sinh MC
Chương trình phát thanh Chúng tôi và VOV College số 23Lời BBT: Thực tập cuối khóa tại cơ sở là một trong những học phần quan trọng giúp cho sinh viên năm cuối tiếp cận với quy trình sản xuất tin bài và các chương trình phát thanh truyền hình tại các cơ quan báo đài, công ty truyền thông và doanh nghiệp.Trong Chương trình phát thanh Chúng tôi và VOV College kỳ này, quý độc giả sẽ nghe những chia sẻ của phóng viên Nguyễn Quang Liêm - báo Người Lao động về sinh viên của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II và những kỹ năng cần thiết khi đến cộng tác tại các cơ quan báo đài và công ty truyền thông.
  • Tuyển sinh
  • tuyển sinh liên thông
trung tâm
tuyển sinh
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting